U bent hier:

Gezondheidsrisico’sImage1Asbestvezels kunnen zijn opgebouwd uit slechts enkele tot enige  miljarden naaldvormige kristalstructuren. Asbestvezels blijven een naaldachtige vorm behouden, ook bij uiterst kleine afmetingen. Juist die eigenschap is zo fataal voor de gezondheid. Deze microscopische kleine vezels, die onzichtbaar en reukloos zijn, kunnen bij inademing diep in de longen doordringen tot in de longblaasjes.       


Het gevaar van asbest schuilt dus in het inademen van de vezels. Dit kan leiden tot asbestose (verstijving van het longweefsel) en longkanker. Elke ingeademde asbestvezel geeft kans op de

• asbestose ("stoflong" ziekte)
• mesothelioom (borst- of buikvlieskanker)
• asbestgerelateerde longkanker
• pleuritis (infectieziekten)

Deze kankersoorten openbaren zich vaak pas 15 tot 30 jaar na de blootstelling. De door asbest veroorzaakte ziektes zijn ongeneeslijk
Opname van asbestvezels  Image2
Het menselijk lichaam kan op drie manieren met asbestvezels in aanraking komen:  

• orale opname
• opname via de huid
• inhalatie bij ademhaling


Het is belangrijk om het inademen van asbest zoveel mogelijk te voorkomen, omdat gebleken is dat met name door inhalatie de asbestvezels in het lichaam kunnen doordringen. Het vervelende is dat de eenmaal ingeademde kunnen doordringen. Het vervelende is dat de eenmaal ingeademde asbestdeeltjes niet meer uit het lichaam verwijderd kunnen worden.Blootstelling aan asbest.


Overal in de lucht bevinden zich asbestvezels. De concentratie vezels in deze lucht is echter zo laag dat het risico op kanker nihil is. Een van de oorzaken van het vrijkomen van asbestvezels in de buitenlucht is slijtage, van bijvoorbeeld remvoeringen en frictieplaten. Des te meer vezels er worden ingeademd, des te groter de kans is op een van de eerder genoemde ziekten. 


Bij het bewerken, verwerken of beschadigen van asbesthoudend materiaal komen grote hoeveelheden asbestvezels vrij. Als men in het verleden regelmatig met asbest in aanmerking is geweest, bijvoorbeeld door het werken in de asbestverwerkende industrie, dan bestaat de kans dat men als gevolg van de vroegere blootstelling alsnog gezondheidsklachten krijgt.

Bij een eenmalige blootstelling aan asbest is het risico aanzienlijk kleiner dan bij regelmatige blootstelling. Tussen het inademen van asbestvezels en het moment waarop de ziekten zich voordoen kan overigens een jarenlange periode liggen. Als men denkt dat de gezondheidsklachten in verband staan met de vroegere blootstelling aan asbest, dan doet men er verstandig aan dit aan een bedrijfs- of huisarts te melden.Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl