U bent hier:

Wat is asbest?Asbest is een verzamelnaam voor een zestal vezelachtige silicaten met specifieke chemische en fysische eigenschappen zoals hittebestendigheid, isolerend vermogen, chemische inertie en slijtvastheid. Deze unieke combinatie van eigenschappen heeft geleid tot een buitengewoon groot aantal toepassingen van asbest in bijna elke sector van de maatschappij. Met name in de bouwnijverheid maar ook in de landbouw en vervoerssector wordt asbest verwerkt in een breed scala van producten. Enkele voorbeelden hiervan zijn golfplaten, isolatiematerialen, water- en gasleidingen, pakkingen en remvoering.  


Asbest bestaat in verschillende soorten. De asbestsoorten die het meest toegepast werden zijn: 

witte asbest (chrysoliet, zie foto)
bruine asbest (amosiet, zie foto)
blauwe asbest (crocidoliet, zie foto)
Image1 Image2 Image3 • Enige decennia geleden kwamen de eerste wetenschappelijk gefundeerde berichten over het gezondheidsschadelijke karakter van asbest. Een van de gevaarlijkste soorten asbest is de zogenaamde 'blauwe vezel', alle toepassingen hiervan zijn inmiddels bij wet streng verboden. Tegenwoordig zijn de risico’s en gevolgen van blootstelling aan asbest goed omschreven. In het kort zijn de onomstreden feiten:
 • Asbest is kankerverwekkend
 • Asbest heeft géén drempelwaarde, elk blootstellings-nivo is een risico voor de gezondheid.
 • Blootstelling aan asbest kan asbestose, longkanker en mesothelioom (borst- of buikvlieskanker) veroorzaken.

  Asbest komt nog veel voor in woningen, gebouwen en objecten, zoals industriële installaties, treinen en schepen. Het is niet verplicht asbest te verwijderen, zolang het niet bewerkt / verwerkt wordt, of beschadigd is. Voor eventueel onderhoud- en sloopwerkzaamheden heeft de overheid regels opgesteld. Deze regels gelden zowel voor werkgevers als werknemers. Tevens moeten particulieren, gemeenten, transporteurs, boeren, huurders en verhuurders van gebouwen zich aan bepaalde regels houden.

  Volgens voorzichtige schattingen sterven in Nederland jaarlijks tussen drie- en zeshonderd mensen als gevolg van beroepsmatige blootstelling aan asbest.


 • Contact


  Image3

  HORYON b.v.   Vestiging Zuid
  Steenoven 44
  5626 DK EINDHOVEN
  Telefoon 040-2904000
  24/H servicelijn 06-51.466.466

  Vestiging Midden/Noord
  Papendorpseweg 100
  3528 BJ Utrecht
  T: 030-7991130
  http://www.horyon.nl
  info@horyon-innovaties.nl