U bent hier:

Wetgeving algemeenVolgens voorzichtige schattingen sterven in Nederland jaarlijks tussen vier- en achthonderd mensen als gevolg van beroepsmatige blootstelling aan asbest. Reeds in 1977 heeft de overheid consequenties getrokken uit de toen bekende gegevens door het tot stand brengen van het Asbestbesluit (Stb.1977, 269) gebaseerd op de Silicosewet (Stb.1951, 134). Naast het verspuiten van asbest verbiedt het besluit tevens het bewerken, verwerken en ter verkoop hebben van crocidoliet, een buitengewoon gevaarlijk soort asbest. Voor het be- en verwerken van andere asbestsoorten werden arbeidsbeschermende voorschriften ingevoerd.  


Huidige wetgeving: 


In 2006 zijn, naar aanleiding van Europesewetgeving, het asbestverwijderingsbesluit en de wetgeving m.b.t. arbeidsomstandigheden grondig aangepast.
Het is voorafgaand aan de verwijdering van asbest verplicht gesteld om een SC 540 asbestinventarisatierapport op te laten stellen. Een asbestsaneringsbedrijf mag geen asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoeren zonder zo'n inventarisatierapport.
Het Arbeidsomstandighedenbesluit is aangescherpt m.b.t. de opleidingseisen van het personeel. Alle asbestverwijderaars moeten per 1 januari 2008 over een persooncertificaat beschikken (DAV=Deskung Asbest Verwijderaar). Daarnaast is een risicoclassificatiesysteem in het leven geroepen. Deze risicoklasse zal worden vastgesteld middels SMART. SMART is een database waarin betrokken partijen hun informatie invoeren en dan automatisch er een risicoklasse uit voortkomt. Op basis van deze uitslag zal het asbestonderzoeksbureau deze waarde vermelden in zijn asbestinventarisatierapport. In deze risicoklasse dient de verwijdering plaats te vinden en hier dient het asbestsaneringsbedrijf zich dan ook aan te houden. Ook de grenswaarde (de hoeveelheid asbestdie in de lucht aanwezig mag zijn) is sterk aangescherpt.

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl