U bent hier:

Afdeling sloop • het slopen van alle voorkomende gebouwen en of onderdelen hiervan;
 • het slopen van benzine stations (inclusief de daarbij behorende bodemsanering);
 • het uitslopen van winkel- kantoor, en / of andere panden;
 • het verrichten van alle voorkomende grondwerkzaamheden;
 • het saneren van alle voorkomende bodemsaneringen;
 • het zeven en terugverwerken van grond;
 • het aanleggen rioleringen;
 • het aanleggen van terrein verhardingen (eveneens vloeistofdichte verhardingen);
 • het bouwrijp maken van terreinen;
 • het breken van puin (al dan niet op locatie waarbij een mobiele puinbreker zal worden opgesteld);
 • het verrichten van cultuurtechnische werkzaamheden;

 • Contact


  Image3

  HORYON b.v.   Vestiging Zuid
  Steenoven 44
  5626 DK EINDHOVEN
  Telefoon 040-2904000
  24/H servicelijn 06-51.466.466

  Vestiging Midden/Noord
  Papendorpseweg 100
  3528 BJ Utrecht
  T: 030-7991130
  http://www.horyon.nl
  info@horyon-innovaties.nl