U bent hier:

MVO


Eindhoven, 1 maart 2013


Gesteld kan worden dat na de certificatie van 2011, MVO verder is ingevuld binnen de organisatie.

MVO staat voortdurend onder de aandacht en is onderdeel van publicaties die Jan Horyon in 2011 en 2012 heeft gedaan.


Inmiddels wordt de website doorlopend gebruikt om te communiceren met stakeholders.

De positieve reacties van klanten (zie reflectieplan) en het feit dat er geen klachten zijn ontvangen van stakeholders in het algemeen, tonen aan dat Horyon waar maakt wat ze nastreeft: kwaliteit in de breedste zin des woords. In 2012 heeft dit weer geresulteerd in onderstaande;

  • HORYON b.v. heeft op 1 februari 2012, wederom als 1e van Nederland, het certificaat SC-530:2011 v2 weten te behalen.
  • HORYON b.v. heeft sinds zijn bestaan nog nooit een stillegging van zijn werkzaamheden gehad hetgeen in deze branche nogal uitzonderlijk is! HORYON b.v. voldoet aantoonbaar aan alle wettelijke eisen en normen welke deze branche met zich meebrengt.
  • Als eerste, van Nederland, heeft HORYON in 2012 de ISO 26000 beoordeeld aan de hand van NPR 9026:2012. Met deze NPR kunnen organisaties door het opstellen van een zelfverklaring aantonen hoe zij ISO 26000 toepassen.

De belangrijkste doelstelling voor 2013 is blijvend voldoen aan de huidige kwaliteit en daar waar mogelijk verhogen alsmede blijven “vechten” voor verbetering binnen de totale branche.

Jan Horyon geeft hier aantoonbaar invulling aan door deel te nemen aan allerlei overleg organen, om misstanden en verbeteirngen aan de orde te brengen.

De doelstellingen van 2012 zijn nagenoeg gehaald. In plaats van maximaal 5, heeft men 0 afwijkingen gekregen van de certificerende instelling, op het gebied van asbest.


HORYON b.v. heeft in 2012 de “bronzen plaquette” gekregen van de gemeente Eindhoven, Duurzame ondernemer 2012. De doelstelling voor 2013 is dat de “gouden plaquette” behaald gaat worden.Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl