U bent hier:

Staal met asbest binnenkort niet meer storten als ...Geplaatst op 13-JUL-18 in de categorie

Asbest storten? Dat hoeft binnenkort niet meer. De financiering van een unieke fabriek in Delfzijl is rond. De toekomstige centrale kan vervuild staal recyclen. “Een revolutie voor de bouw”, zegt één van de initiatiefnemers Jan Henk Wijma. Inpakken, onder de grond begraven en wegwezen. Dat gebeurt met vervuild staal. “Doodzonde. En kan vast anders”,...
Lees meer

4,7 miljard dollar schadevergoeding na kanker door...Geplaatst op 13-JUL-18 in de categorie asbest

Een jury in het Amerikaanse St. Louis heeft donderdag een schadevergoeding van bijna 4,7 miljard dollar (zo'n 4,4 miljard euro) toegewezen aan 22 vrouwen en hun families. Die beschuldigen de fabrikant van verzorgingsproducten Johnson & Johnson ervan dat asbest in talkpoeder van het bedrijf heeft bijgedragen aan eierstokkanker bij de vrouwen. Mark Lanier,...
Lees meer

Dagblad Trouw kritisch over innovaties en de asbestbranche!Geplaatst op 21-MAA-18 in de categorie asbest

Er worden heel veel inspanningen verleend, vanuit alle schakels uit de asbestketen. Dagelijks is men in de vorm van (vak)overleg, regiegroepen, werkgroepen etc. etc. met elkaar in overleg om uiteindelijk tot overeenstemming te komen. Iedereen ervaart dat hierin enorme belangen spelen en een juiste invulling van wetgeving er niet eenduidiger op is geworden...
Lees meer

Asbest in make-up Claire'sGeplaatst op 19-FEB-18 in de categorie actueel

Asbest komt men nog steeds veelvuldig tegen op en in de meest onverwachte plaatsen en producten. Recent is in het programma eenvandaag van het programma AVRO-Tros asbest in make-up van Claire's onder de aandacht gebracht. Hierover zijn kamervragen gesteld. Deze zijn inmiddels beantwoord door leden Laçin (SP) en Kröger (GroenLinks). Klik op download.pdf om de beantwoording van de kamervragen te bekijken/downloaden.
Lees meer

Horyon wederom primeurGeplaatst op 02-JUN-17 in de categorie actueel

Ons bedrijf is op innovatieve wijze bezig continu te zoeken naar de beste maar bovenal veilige en de meest efficiënte oplossingen binnen ons vakgebied. Deze week hebben wij via Dehaco (www.dehaco.nl ) de primeur kunnen zetten door de aanschaf van de meest innovatieve onderdruk machines, in dit geval de ‘ECO 1650 PC+’, welke momenteel op de markt verkrijgbaar zijn...
Lees meer

Versoepeling vrijgave sanering cementbuizen in Staatscourant...Geplaatst op 28-APR-17 in de categorie actueel

Reden voor deze uitzonderingen is gelegen in de wens om de kosten als gevolg van een duurdere eindmeting te beperken tot dié gevallen waarin overschrijding van de toetswaarde van 2000 amfibole asbestvezels per kubieke meter zich regelmatig zou kunnen voordoen. Dit uitgangspunt is eerder toegelicht bij de introductie van artikel 4.53c (Stb. 2014, 217, blz...
Lees meer

Horyon wederom de 1e: wijziging ‘Procescertificaat...Geplaatst op 01-MAA-17 in de categorie actueel

Horyon weet zich, wederom als 1e van Nederland, te certificeren voor het ‘Procescertificaat asbestverwijdering’ conform Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling. Dat Horyon zeer vooruitstrevend is binnen de asbestbranche hebben velen (waaronder ook opdrachtgevers) naar tevredenheid mogen ervaren. Horyon wist zich ook in 1995, 2008, 2012 en 2017 ...
Lees meer

Informatie Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS) voor...Geplaatst op 04-FEB-17 in de categorie asbest

Vanaf 1 maart 2017 zijn alle asbestinventarisatie- en asbestsaneringsbedrijven verplicht asbestprojecten te registreren in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Het LAVS ondersteunt het administratieve werkproces bij een asbestproject. Het LAVS verzorgt ook de verplichte meldingen en informatie-uitwisseling tussen de betrokken partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sloop...
Lees meer

Jaarplan 2017 Inspectie-SZW gepubliceerdGeplaatst op 02-DEC-16 in de categorie

Elke dag zetten alle medewerkers van de Inspectie SZW zich in voor het borgen van veilig, gezond en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Onze focus ligt daarbij op de aanpak van bedrijven en instellingen die bewust en vaak ook stelselmatig de regels overtreden. Ons werk doen we betrokken en zo efficiënt mogelijk. Maar hoe meten we of we onze doelen bereiken...
Lees meer

Nieuwe schema's per 1 maart 2017 verplicht.Geplaatst op 30-NOV-16 in de categorie actueel

De schema's zijn reeds gepubliceerd waarin een overgangstermijn op basis van onderstaande gegevens een overgangstermijn tot 1 maart 2017 plaats zal vinden. Paragraaf 6 (stcrt-2016-64906). Overgangsbepalingen Artikel 48. Overgangsbepalingen 1.Een asbestinventarisatiebedrijf of asbestverwijderingsbedrijf dat beschikt over een Procescertificaat Asbestinventarisatie...
Lees meer

« vorige   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ... 14  

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl