U bent hier:

Asbest in make-up Claire'sGeplaatst op 19-FEB-18 in de categorie actueel

Asbest komt men nog steeds veelvuldig tegen op en in de meest onverwachte plaatsen en producten. Recent is in het programma eenvandaag van het programma AVRO-Tros asbest in make-up van Claire's onder de aandacht gebracht. Hierover zijn kamervragen gesteld. Deze zijn inmiddels beantwoord door leden Laçin (SP) en Kröger (GroenLinks). Klik op download.pdf om de beantwoording van de kamervragen te bekijken/downloaden.
Lees meer

Horyon wederom primeurGeplaatst op 02-JUN-17 in de categorie actueel

Ons bedrijf is op innovatieve wijze bezig continu te zoeken naar de beste maar bovenal veilige en de meest efficiënte oplossingen binnen ons vakgebied. Deze week hebben wij via Dehaco (www.dehaco.nl ) de primeur kunnen zetten door de aanschaf van de meest innovatieve onderdruk machines, in dit geval de ‘ECO 1650 PC+’, welke momenteel op de markt verkrijgbaar zijn...
Lees meer

Versoepeling vrijgave sanering cementbuizen in Staatscourant...Geplaatst op 28-APR-17 in de categorie actueel

Reden voor deze uitzonderingen is gelegen in de wens om de kosten als gevolg van een duurdere eindmeting te beperken tot dié gevallen waarin overschrijding van de toetswaarde van 2000 amfibole asbestvezels per kubieke meter zich regelmatig zou kunnen voordoen. Dit uitgangspunt is eerder toegelicht bij de introductie van artikel 4.53c (Stb. 2014, 217, blz...
Lees meer

Horyon wederom de 1e: wijziging ‘Procescertificaat...Geplaatst op 01-MAA-17 in de categorie actueel

Horyon weet zich, wederom als 1e van Nederland, te certificeren voor het ‘Procescertificaat asbestverwijdering’ conform Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling. Dat Horyon zeer vooruitstrevend is binnen de asbestbranche hebben velen (waaronder ook opdrachtgevers) naar tevredenheid mogen ervaren. Horyon wist zich ook in 1995, 2008, 2012 en 2017 ...
Lees meer

Nieuwe schema's per 1 maart 2017 verplicht.Geplaatst op 30-NOV-16 in de categorie actueel

De schema's zijn reeds gepubliceerd waarin een overgangstermijn op basis van onderstaande gegevens een overgangstermijn tot 1 maart 2017 plaats zal vinden. Paragraaf 6 (stcrt-2016-64906). Overgangsbepalingen Artikel 48. Overgangsbepalingen 1.Een asbestinventarisatiebedrijf of asbestverwijderingsbedrijf dat beschikt over een Procescertificaat Asbestinventarisatie...
Lees meer

Extra aandacht nodig voor veiligheid!Geplaatst op 06-JUL-16 in de categorie actueel

Voor de (bouwvak)vakantie extra aandacht nodig voor de veiligheid Nieuwsbericht | 06-07-2016 In de eerste helft van 2016 is het aantal ernstige ongevallen in de bouw met 14% toegenomen en aantal dodelijke ongevallen zelfs met 56% in vergelijking met het eerste half jaar van 2015. Het aantal in onderzoek genomen klachten en signalen is 16% hoger. De...
Lees meer

Na anderhalf jaar rechten is Horyon slagvaardig tegen SZW!Geplaatst op 05-OKT-15 in de categorie actueel

Na anderhalf jaar rechten brengt uiteindelijk de vernietigende uitspraak van Raad van State duidelijkheid in de zaak welke Horyon had aangespannen, wegens een onterechte stillegging, tegen SZW! Jan Horyon heeft samen met zijn advocaat Tim Segers altijd geloof gehad in haar gelijk inzake deze kwestie. Echter tussen je gelijk hebben en dit uiteindelijk verkrijgen moet er meestal nogal wat water door de rivier stromen...
Lees meer

Minister Asscher zet zwaarder in op de invloed van...Geplaatst op 10-JUL-15 in de categorie actueel

<B>Inleiding </B> Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is de werkgever verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken door zijn werknemers en dient hij een beleid te voeren dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Maar er zijn situaties waarin ook de opdrachtgever grote invloed heeft op de mogelijkheden om gezond en...
Lees meer

Is eenmalige blootstelling aan asbest gevaarlijk?Geplaatst op 20-MEI-15 in de categorie actueel

In 2014 waren er weer een aantal incidenten waarbij asbest vrij kwam. Meestal gaat het om branden. Meest ingrijpend was de brand in Roermond op dinsdagavond 16 december. Door de brand in de haven besluit de gemeente de volgende ochtend om een groot gedeelte van de binnenstad af te sluiten. Dat duurt enkele dagen en betekent daarom een enorme kostenpost voor de middenstand in deze periode vlak voor kerst...
Lees meer

HORYON in veiligheidseditie van Bouwend Nederland.Geplaatst op 27-MAA-15 in de categorie actueel

Asbestverwijdering is een heikel onderwerp dat de bouwplaats hard kan treffen: in kosten, in reputatieschade en in het vrijkomen van asbest, zelfs na oplevering. Asbestsaneringsbedrijven krijgen vaak de zwarte piet toegespeeld terwijl het ook de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers en andere ketenpartijen is. Goede voorbereiding kan problemen en kosten nadien sterk verminderen...
Lees meer

« vorige   1   2   3   4   5   6   7  

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl