U bent hier:

De risico’s van asbest voor werknemersGeplaatst op 05-OKT-16 in de categorie asbest

Werknemers in de installatie- en isolatiebranche lopen kans tijdens hun werk in aanraking te komen met de kankerverwekkende stof asbest. In deze film (klik op onderstaand linkje) volgen we het leven van monteur Joost, die op een dag tijdens zijn werk ongemerkt schadelijke asbestvezels inademt. De film maakt de gevolgen van blootstelling aan asbest op...
Lees meer

Opgeslagen asbest op terrein ISLA, Curaçao, niet goed...Geplaatst op 08-SEP-16 in de categorie asbest

De plekken waar overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) op het Isla-terrein asbest heeft opgeslagen, zijn niet deugdelijk gemarkeerd. Dat blijkt uit een rapportage van de Milieudienst die op 7 augustus van dit jaar is opgesteld, zo zegt advocate Olga Kostrzewski vandaag, donderdag 8 september 2016, in het Antilliaans Dagblad. De informatie is tijdens...
Lees meer

Extra aandacht nodig voor veiligheid!Geplaatst op 06-JUL-16 in de categorie actueel

Voor de (bouwvak)vakantie extra aandacht nodig voor de veiligheid Nieuwsbericht | 06-07-2016 In de eerste helft van 2016 is het aantal ernstige ongevallen in de bouw met 14% toegenomen en aantal dodelijke ongevallen zelfs met 56% in vergelijking met het eerste half jaar van 2015. Het aantal in onderzoek genomen klachten en signalen is 16% hoger. De...
Lees meer

Validatie eenduidigheid ontbreektGeplaatst op 31-MAA-16 in de categorie Door Jan Horyon geschreven artikelen

Alle betrokken partijen binnen het werkveld asbest zijn nog nooit zo druk bezig geweest om de normen en wetgeving aan te passen als in het afgelopen jaar. De uiteindelijke doelstelling is om asbestsaneringen veiliger, efficiënter en voordeliger uit te kunnen voeren. Maar wat zijn de hobbels die nog genomen moeten worden en waar staan we nu? Om een sanering...
Lees meer

'Asbest, stil kind dat seriemoordenaar blijkt te zijn'Geplaatst op 03-MAA-16 in de categorie In de media

Waarom krijgen gelijkaardige bedreigingen voor de volksgezondheid, zoals dronken rijden, onveilige seks, en overmatige blootstelling aan de zon, veel meer aandacht dan asbest?, zo vragen Tom Douglas en Katrien Devolder, ethici aan de Universiteit van Oxford, zich af. Wijdverbreid gebruik van asbest in de 20ste eeuw zorgt ervoor dat het volgende asbestschandaal nooit ver weg is, maar ondanks de blijvende media...
Lees meer

In België bij aanwezigheid van asbest minderwaarden...Geplaatst op 23-FEB-16 in de categorie In de media

Asbest in woning betekent bij verkoop een serieuze minwaarde In België zijn verkopers van vastgoed verplicht een reeks attesten aan de verkoopsakte toe te voegen: een bodemattest, een energieprestatiecertificaat (EPC), een keuringsattest voor de elektrische installatie… Dit om te vermijden dat kopers onvoldoende zijn geïnformeerd en achteraf met verborgen gebreken worden geconfronteerd...
Lees meer

Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt vragen.Geplaatst op 19-FEB-16 in de categorie asbest

Asbestdaken De leden van de VVD-fractie vragen hoe de overheid eigenaren van asbestdaken gaat dwingen om hun dak te vervangen. Het kabinetsbeleid is er op gericht om per 2024 asbestdaken te verbieden. In de recente brief (Kamerstuk 25834 nr.104) is aangegeven een wetsvoorstel begin 2017 aan de Kamer te zullen zenden met daarin een expliciete wettelijke grondslag voor een verbod op asbestdaken...
Lees meer

Tussen 9-11 uur en 15-16 uur meeste arbeidsongevallen!Geplaatst op 19-FEB-16 in de categorie algemeen

Onderzoek bevestigt: arbeidsongevallen meestal tussen 9 en 11 en tussen 15 en 16 uur Nieuwsbericht | 19-02-2016 Ernstige arbeidsongevallen vinden vooral plaats tussen 9 en 11 uur en tussen 15 en 16 uur. Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar en uitzendkrachten krijgen relatief vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval. Dit blijkt uit de ongevalsanalyse over de jaren 2011...
Lees meer

Solide wettelijke grondslag 'asbestdaken verbod' noodzakelij...Geplaatst op 04-FEB-16 in de categorie algemeen

<b>De Raad van State adviseert om een meer solide wettelijke grondslag in de Wet milieubeheer op te nemen.</b>. Nadat het besluit aan de Kamer is voorgelegd en vragen schriftelijk beantwoord zijn, is het verzonden aan de Raad van State ter advisering. Inmiddels is het advies van de Raad van State ontvangen. De Raad van State adviseert om een meer solide wettelijke grondslag in de Wet milieubeheer op te nemen...
Lees meer

Na anderhalf jaar rechten is Horyon slagvaardig tegen SZW!Geplaatst op 05-OKT-15 in de categorie actueel

Na anderhalf jaar rechten brengt uiteindelijk de vernietigende uitspraak van Raad van State duidelijkheid in de zaak welke Horyon had aangespannen, wegens een onterechte stillegging, tegen SZW! Jan Horyon heeft samen met zijn advocaat Tim Segers altijd geloof gehad in haar gelijk inzake deze kwestie. Echter tussen je gelijk hebben en dit uiteindelijk verkrijgen moet er meestal nogal wat water door de rivier stromen...
Lees meer

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ... 14  

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl