U bent hier:

De Krom: 'Investeren in arbeidsomstandigheden loont'Geplaatst op 02-APR-12 in de categorie actueel

Investeren in arbeidsomstandigheden loont. Meer aandacht voor arbeidsomstandigheden in bedrijven leidt tot minder verzuim en minder kosten. Dit blijkt uit onderzoeken van CBS en TNO. Werknemers kunnen in betere arbeidsomstandigheden ook langer gezond en productief werken. Meer aandacht voor arbeidsomstandigheden en eenvoudiger regels levert geld op...
Lees meer

Bijlage: Visie op het stelsel voor gezond en veilig werkenGeplaatst op 02-APR-12 in de categorie

De Arbeidsomstandighedenwet is gewijzigd in 2005 en 2007. De eerste wijziging betrof de arbodienstverlening, de tweede regelde de verantwoordelijkheidsverdeling tussen publiek en privaat domein. De wet zelf verplicht tot evaluatie daarvan, en de Comptabiliteitswet verplicht tot doorlichting van het begrotingsartikel 44 Gezond en veilig werken. Hiertoe...
Lees meer

Minister de Krom: Visie op het stelsel voor gezond...Geplaatst op 02-APR-12 in de categorie actueel

Een goed stelsel voor gezond en veilig werk zorgt voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, waarbij werkenden lang vitaal werkzaam en productief zijn en bedrijven concurrerend. Werkgevers, werkenden en de Nederlandse samenleving hebben hier groot belang bij. Het draagt ook bij aan onze welvaart. Het stelsel is onder de loep genomen. Daarbij is zowel naar de regels als de ontwikkelingen op dit terrein gekeken...
Lees meer

Research voor beleid (Evaluatie Arbowet en beleidsdoorlichti...Geplaatst op 02-APR-12 in de categorie actueel

Arbeidsomstandigheden vormen een onderwerp van maatschappelijk en economisch belang. Goede arbeidsomstandigheden voorkomen ongevallen op het werk en werkgerelateerde ziekte. Daardoor is het mogelijk verzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken en is ook de arbeidsproductiviteit te verhogen. De werkgever is verantwoordelijk voor de bescherming van werknemers,...
Lees meer

Inspectie legt twee bedrijven stilGeplaatst op 02-APR-12 in de categorie

Inspectie legt twee bedrijven stil vanwege gevaarlijk werk De Inspectie SZW heeft afgelopen weekend twee bedrijven in Amsterdam stilgelegd vanwege gevaar voor de werknemers. In deze bedrijven, een wasserij en een stomerij, stonden mensen te werken aan onveilige machines; er was sprake van elektrocutiegevaar en er bestond het risico dat mensen in de machines bekneld zouden raken...
Lees meer

Vorderingen en afspraken inzake ketenhandhaving asbestverwij...Geplaatst op 23-MAA-12 in de categorie actueel

Versterking certificering: Asbest mag alleen worden geïnventariseerd door gecertificeerde bedrijven. Bij verwijdering van asbest moet voor werkzaamheden met een hoog risico (risicoklasse 2 en 3) een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf worden ingeschakeld. De certificaten voor deze bedrijven worden afgegeven en gecontroleerd door certificerende- of keurende instellingen ...
Lees meer

Voor de één een wens voor de ander een drama!Geplaatst op 17-MAA-12 in de categorie actueel

Wensballonnen uit handel wegens asbest! DEN HAAG - Ruim 60.0000 Chinese wensballonnen van twee importeurs zijn uit de handel gehaald omdat er asbest in de koorden zit. Dat meldde de Inspectie Leefomgeving en Transport vrijdag. Wensballonnen zijn een soort mini-heteluchtballonnen die worden opgelaten bij feestelijke gebeurtenissen. De ballonnen worden meestal via internet verkocht, aldus de inspectie...
Lees meer

HANDREIKING "Sloopmelding, controle en handhaving"Geplaatst op 11-MAA-12 in de categorie

VIa onderstaande link (download.pdf) kunt u de geactualiseerde versie Handreiking “Slopen” downloaden. Aanpassing van de handreiking uit april 2007 is noodzakelijk gebleken vanwege de invoering per 1 april 2012 van wijzigingen in de Woningwet en het Bouwbesluit 2012. Eerder was al de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd. Door de invoering...
Lees meer

Handreiking voor "handhaving bij illegale asbestsloop"Geplaatst op 11-MAA-12 in de categorie

Onderaan ziet u een downloadlink van de geactualiseerde Handreiking “Handhaving bij illegale asbestsloop” versie 1.2-2012. Aanpassing van de handreiking versie 1.1 is noodzakelijk gebleken vanwege de per 1 april 2012 ingevoerde wijzigingen in de Woningwet en het Bouwbesluit 2012. Eerder was al de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ingevoerd (Wabo...
Lees meer

Asbest: stof tot nadenkenGeplaatst op 23-FEB-12 in de categorie

Inspectierapport Asbest 2009/2010: De resultaten van de in 2009 en 2010, door de Arbeidsinspectie, uitgevoerde inspectieprojecten laten zien dat asbestsaneringsbedrijven te vaak onverantwoord met asbestrisico's omgaan. Bij 55% van de saneringslocaties bleek er sprake te zijn van overtredingen. Gemiddeld wordt er bij 19% van de overtredingen een boete...
Lees meer

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ... 14  

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl