U bent hier:

Ook CDA heeft vragen over malafide bedrijven binnen asbestbranche.Vragen van de leden Holtackers en Van der Werf (beiden CDA) aan de staatssecretarissen
van Infrastructuur en Milieu en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel
'Asbest-overtreders niet aangepakt' (ingezonden 20 januari 2012)
1
Bent u bekend met het artikel 'Asbest-overtreders niet aangepakt'? 1)
2
Heeft de Arbeidsinspectie geweigerd belastende informatie over asbestsaneerders te delen met
certificerende instellingen en hun controleurs, waardoor een aantal asbestsaneerders ten
onrechte is gecertificeerd? Zo ja, hoe beoordeelt u deze situatie?
3
Is er sprake van het niet delen van informatie over zware overtredingen door deze
instellingen? Kunt u aangeven om welke zware maatregelen het gaat en hoeveel
asbestsaneerders ten onrechte gecertificeerd zijn als gevolg van deze situatie?
4
Ligt de oorzaak van deze situatie in een verstoorde verhouding tussen de Arbeidsinspectie,
certificerende instellingen en gemeenten of zijn andere oorzaken aan te wijzen? Zo ja, welke?
5
Deelt u de mening dat aan deze situatie onmiddellijk een eind moet worden gemaakt? Zo ja,
welke maatregelen neemt u dan?

Bron: www.trouw.nl

Klik op onderstaande link om het volledige artikjel te downloaden.

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl