U bent hier:

Volgens database van Arbeidsinspectie hadden malafide asbestbedrijven hun vergunning allang moeten inleveren'We richten ons nu op verborgen praktijken'
Interview | Hans Marijnissen −21/01/12, 14:18

© ANP
In de database InspectieView van de Arbeidsinspectie komen asbestbedrijven voor die volgens de regels allang hun vergunning hadden moeten inleveren, omdat zij 'zware overtredingen' begingen. Maar de dienst gaf niet alle gegevens door aan de controleurs. Volgens directeur Marga Zuurbier moet daar snel verandering in komen.
Minister Donner schreef in 2008 al in een brief aan de Tweede Kamer dat asbestbedrijven die volgens de Arbeidsinspectie een zware overtreding begaan, hun certificaat kwijtraken zodat het bedrijf niet verder kan. Vier jaar later wemelt het in uw database van bedrijven met een veelvoud aan overtredingen, maar ze hebben allemaal hun vergunning nog. Hoe kan dit?

"Donner gaf toen een vrij duidelijke boodschap af, maar ook een vrije opdracht. De certificerende instellingen die gaan over het verlenen of intrekken van die vergunningen, wensten niet als politieagent op te treden. Dat heeft tot flinke discussies geleid, maar die is nu beslecht. Vanaf 1 februari wordt alles anders. Zij zijn voortaan verplicht de certificaten in te trekken als wij een melding van een zware overtreding doen."

Dat ingrijpen is de verantwoordelijkheid van de certificerende instellingen, maar dan moeten deze wel de juiste informatie hebben, en daar heeft de Arbeidsinspectie het laten afweten.

"Ik kan mij voorstellen dat onze inspecteurs niet erg gemotiveerd zijn informatie te delen als in 2009 36 meldingen zijn gedaan van zware overtredingen, en als reactie daarop slechts vier keer een certificaat is ingetrokken."

Niet gemotiveerd? Dat delen van informatie is toch gewoon jullie taak?

"Ja, maar het is ook menselijk dat je, als je als inspecteur merkt dat er niets met je informatie wordt gedaan, je richt op zaken waarin je wel succesvol bent. Maar we hebben nu nieuwe afspraken, die per 1 februari ingaan: De Arbeidsinspectie geeft álle informatie door, en de certificerende instellingen zullen daarop actie ondernemen."

In InspectieView komen ook ogenschijnlijk keurige bedrijven voor, die zelfs lid zijn van de brancheverenigingen. Ook bij hun namen staan zware overtredingen vermeld.
Wat gaat u daarmee doen?

"Als er serieuze zaken worden geconstateerd, dan wordt hun certificaat afgenomen. De afspraken gelden voor iedereen."

U krijgt jaarlijks 35.000 meldingen van asbest, terwijl 50 tot 80 procent níet wordt gemeld. Dan zitten we op 100.000 gevallen van asbest per jaar. De Arbeidsinspectie heeft tien asbest-inspecteurs. Hoe gaat u te werk?"

"Door samen te werken. Daarom is database InspectieView ook opgezet. Inmiddels kunnen 264 gemeenten die raadplegen bij de afgifte van sloop- en bouwvergunningen. Ter plekke kunnen ze met onze informatie uit de voeten. Maar tot nu toe zijn we te zeer gericht geweest op de zaken die keurig gemeld werden, en minder op de praktijk die verborgen blijft. Onze dienst heeft dit jaar 150 bedrijven opgespoord die nooit mededelingen doen, maar volgens hun gegevens wel asbest verwijderen. Die malafide firma's gaan we nu aanpakken."

In 1993 werd asbest verboden. Daarna besloot de politiek dat de sloopbranche zelf het probleem van de verwijdering ter hand moest nemen. Deregulering was het toverwoord. Bijna twintig jaar later, met zevenhonderd asbestdoden per jaar, wordt nog steeds het meeste asbest illegaal verwijderd. Kunnen we stellen dat die aanpak is mislukt?

"Nee, ik kijk terug op een geslaagd traject, waarin de branche met de overheid regels stelt en wij als overheid de bedrijven aanspreken op de naleving. De afgelopen jaren is pas gebleken dat de ontduiking zo ernstig is, en daarom hebben wij ons instrumentarium moeten aanpassen. We zijn als inspectie veel meer moeten gaan rechercheren, met de daarbij horende moderne technieken. Gecombineerd met dubbele boetes die deze maand ingaan en hogere straffen, moet dat komende jaren zijn vruchten afwerpen."

Bron: Trouw 21-1-2012

Klik op onderstaande link om het volledige artikel te downloaden.

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl