U bent hier:

Asbest én een te lakse overheid: dat kost levensAsbest én een te lakse overheid: dat kost levens
Paulus Jansen, woordvoerder milieu van de Tweede Kamerfractie van de SP − 31/01/12, 15:30

Staatssecretaris Atsma doet te weinig om de vele schoolgebouwen met asbest te saneren.
Een jaar geleden beloofde staatssecretaris Atsma dat op 1 juli 2012 alle scholen op asbest gecontroleerd zouden zijn, voor zover gebouwd na 1994. Dat is dringend nodig. In veel oudere schoolgebouwen is gevaarlijke (losse) asbest aanwezig, die direct gesaneerd moet worden.

Letterlijk zei de staatssecretaris een jaar geleden dat hij 'alles op alles zou zetten' om de inventarisatie op tijd gereed te hebben. Maar terwijl er nog maar vijf maanden te gaan zijn, ontving de Tweede Kamer een brief over de stand van zaken. En: verrassing! De deadline om in juli alle scholen op asbest geïnventariseerd te hebben, wordt niet gehaald. Toch is Atsma tevreden. Want '...er is een beweging in gang gezet tot het inventariseren van schoolgebouwen'. Het staat er echt.

Wat zijn de cijfers? Er zijn ruim 9000 scholen aangeschreven, waarvan er ruim vijfduizend gereageerd hebben. Ruim 4000 niet dus.
Zelfs als daar naar verhouding veel 'nieuwere' scholen bij zitten van na 1994 (toen asbest verboden werd), dan nog onttrekken 1000 tot 2000 scholen uit de risicogroep zich aan controle.

Van de scholen die wel hebben meegewerkt vallen er 4000 in de risicocategorie. Minder dan de helft liet al een asbestinventarisatie uitvoeren. Omgerekend betekenen al deze cijfers dat (vijf maanden voor de deadline) één op de vier scholen inmiddels aan de inventarisatieplicht heeft voldaan.

Bij de scholen waar wel een inventarisatie is uitgevoerd, is in 81 procent van de gevallen asbest aangetroffen. Bij circa de helft daarvan was er sprake van een acuut risico, wat inhoudt dat direct gesaneerd moet worden. Desondanks is bij 43 scholen uit deze gevaarlijkste categorie de sanering (nog) niet uitgevoerd.

Er zijn, volgens mijn berekening, in Nederland nog ongeveer 1400 scholen waar een acuut risico aanwezig is vanwege asbest, zonder dat hier ook maar iets aan gebeurt.

Ik zou verwachten dat de staatssecretaris van milieu alarm slaat als hij dit soort cijfers onder ogen krijgt. Maar niets is minder waar.

Atsma gaat een website inrichten waarop ouders kunnen zien of de school van hun kind al onderzocht is, en er komt een helpdesk waar scholen terecht kunnen met vragen. Voor de rest zoeken de scholen het zelf maar uit. 'We gaan erover of we gaan er niet over, zo vatte premier Rutte de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid-nieuwe-stijl samen, bij de presentatie van het regeerakkoord samen. Klaarblijkelijk valt de asbestproblematiek - al goed voor 1100 doden per jaar - in de tweede categorie.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer met de staatssecretaris over zijn asbestbeleid. Hem staat maar één ding te doen: de levensgevaarlijke vrijblijvendheid van de huidige aanpak zo snel mogelijk inruilen voor een wettelijke inventarisatieplicht. Alle gebouwen van voor 1994 die nog in gebruik zijn, moeten verplicht onderzocht worden op asbest. En niet alleen schoolgebouwen. Als nu al in 37 procent van de onderzochte scholen acute risico's worden ontdekt, zou de situatie in kantoren, winkels, verzorgingstehuizen of woningen dan anders zijn?

Na de asbestinventarisatie moeten acute risico's binnen een wettelijke -korte - termijn verplicht gesaneerd worden, met een stevige sanctie als dit niet gebeurt. Ook moet de controle op de kwaliteit van de asbestverwijderaars eindelijk serieus aangepakt worden, in plaats van nog langer te vertrouwen op de zelfregulering van de branche.

Een staatssecretaris van milieu moet meer doen dan een mooie folder uitgeven en een website openen. Asbest is een sluipmoordenaar en een lakse overheid kost levens.


Bron: Trouw

Klik op download pdf voor het artikel in pdf.

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl