U bent hier:

Asbest: stof tot nadenkenInspectierapport Asbest 2009/2010:

De resultaten van de in 2009 en 2010, door de Arbeidsinspectie, uitgevoerde inspectieprojecten laten zien dat asbestsaneringsbedrijven te vaak onverantwoord met asbestrisico's omgaan. Bij 55% van de saneringslocaties bleek er sprake te zijn van overtredingen. Gemiddeld wordt er bij 19% van de overtredingen een boete opgelegd, een proces verbaal geschreven en/of worden de werkzaamheden stilgelegd. Bij de bedrijven die aantoonbaar de regelgeving al niet goed naleefden, zijn deze cijfers nog zorgwekkender.

De Arbeidsinspectie zal in 2012 actief blijven inspecteren bij de asbestsaneringsbedrijven. Daarbij zal sprake zijn van een streng optreden. Dit zal gepaard gaan met de mogelijkheid om in de loop van 2012 ook fors hogere boetebedragen op te leggen.

Gecertificeerde bedrijven die onvoldoende en herhaaldelijk de regels niet naleven, lopen het risico dat hun certificaat wordt ontnomen.

De Arbeidsinspectie wil hier nauw samenwerken met de toezichthoudende certificerende en keurende instellingen (CKI's) in relatie tot de uitvoering van het bestaande informatieprotocol. In samenwerking met andere toezichthouders, zal de Arbeidsinspectie haar toezicht verder aanscherpen en zich meer en meer richten op bedrijven die de regelgeving stelselmatig overtreden. In het bijzonder zal de inspectie-aandacht daarbij gericht worden op niet0gecertificeerde bedrijven die asbest illegaal verwijderen. Van het begin 2012 aangescherpte certificatiestelsel wordt een sterke verbetering van een veilige asbestverwijdering verwacht. Waar mogelijk wordt ook actief samenwerking gezocht met sociale partners.

Bron: Arbeidsinspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Asbest: stof tot nadenken!

Klik op download.pdf voor het volledige inspectierapport.

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl