U bent hier:

Research voor beleid (Evaluatie Arbowet en beleidsdoorlichting)Arbeidsomstandigheden vormen een onderwerp van maatschappelijk en economisch belang.
Goede arbeidsomstandigheden voorkomen ongevallen op het werk en werkgerelateerde ziekte. Daardoor is het mogelijk verzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken en is ook de arbeidsproductiviteit te verhogen. De werkgever is verantwoordelijk voor de bescherming van werknemers, maar ook sectorale partners, de overheid en werknemers zelf dragen verantwoordelijkheid voor het arbeidsomstandighedenbeleid.

Vandaar de titel van onderhavig rapport: “Verantwoordelijk werken”.

De arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving is gewijzigd in 2005 en 2007. De gewijzigde Arbowet schrijft een evaluatie voor die uiterlijk eind 2011 aan het parlement
wordt aangeboden. Conform een toezegging aan de Kamer wordt daarbij ook de wetswijziging van 2005 betrokken, en wordt meteen ook een zogenaamde beleidsdoorlichting van het arbo-begrotingsartikel 44 uitgevoerd.
In 2010 en 2011 heeft het ministerie daartoe een aantal onderzoeken uitgevoerd en uit laten voeren. Gregor Walz, Lennart de Ruig en ondergetekende van Research voor Beleid hebben in samenwerking met Willem Trommel van de Vrije Universiteit een integrerende en samenvattende analyse gemaakt van het bestaand materiaal. Van deze analyse doen we in dit eindrapport verslag. Het rapport start met een samenvatting die is gestructureerd aan de hand van de standaardvragen die in elke beleidsdoorlichting dienen te worden beantwoord. De uitgebreidere analyse die voor de evaluatie van de wet- en regelgeving is uitgevoerd is - na een eerste inleidend hoofdstuk - te vinden in de inhoudelijke hoofdstukken 2 tot en met 4. Hoofdstuk 5 geeft een beschouwing op de toekomstbestendigheid van het stelsel.

Dit rapport is mede tot stand gekomen dankzij de deskundige begeleiding van medewerkers
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: Overheid

Klik voor het vollediger artikel op download.pdf

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl