U bent hier:

Bijlage: Visie op het stelsel voor gezond en veilig werkenDe Arbeidsomstandighedenwet is gewijzigd in 2005 en 2007. De eerste wijziging betrof de arbodienstverlening, de tweede regelde de verantwoordelijkheidsverdeling tussen publiek en privaat domein. De wet zelf verplicht tot evaluatie daarvan, en de Comptabiliteitswet verplicht tot doorlichting van het begrotingsartikel 44 Gezond en veilig werken. Hiertoe is een aantal deelonderzoeken uitgevoerd door de onderzoeksbureau‟s Research voor Beleid, KplusV en TNO, waaronder case studies in zo‟n 30 bedrijven. Verder zijn door SZW zelf twee memo‟s opgesteld met bundeling van feiten over administratieve lasten en medezeggenschap. Tenslotte heeft TNO tijdreeksen 2005 – 2010 geproduceerd van drie monitors (enquête werkgevers, enquête werknemers, inspectiebezoeken aan bedrijven). Ook heeft TNO op die gegevensbestanden nadere analyses verricht, op onderdelen ook door koppeling met andere gegevensbestanden zoals een inventarisatie van aard en inhoud van arbocatalogi. Al deze rapporten en gegevens zijn beschikbaar via de website van SZW.
Medewerkers van Research voor Beleid, versterkt met prof. dr. W. Trommel van de Vrije Universiteit, hebben de gegevensverzameling gebundeld in het rapport “Verantwoordelijk werken”, en een integrerende en samenvattende analyse gemaakt.
Het rapport bevat op de pagina‟s 7 tot en met 16 een samenvatting. Het onderstaande bevat de hoofdlijnen wat betreft belangrijke kerngegevens, en overkoepelende conclusies van de auteurs.

Bron: Overheid

Klik op download.pdf voor het volledige artikel.

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl