U bent hier:

Bouwbesluit 2012 reeds op 1 april in werking.De technische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen, veranderen op 1 april 2012 met een nieuw Bouwbesluit. Door het samenvoegen van diverse besluiten en regels is het aantal artikelen in het Bouwbesluit 2012 eenderde minder. Het kabinet zet daarmee een forse stap in het terugdringen van de regeldruk in het hele bouwproces.

Het Bouwbesluit 2012 stelt nieuwe eisen aan het (ver)bouwen, het gebruik, de staat en de sloop van gebouwen. De minimaal gewenste kwaliteit en veiligheid wordt zo gewaarborgd, bijvoorbeeld op het gebied van de brandveiligheid. In slaapkamers van nieuwe woningen moet er voortaan een raam open kunnen en mogen ventilatie-installaties minder geluid maken. Verder maken de verplichte buitenruimte zoals balkon of tuin en de buitenberging in het nieuwe Bouwbesluit hun rentree.

Voor het verbouwen van leegstaande kantoren naar woningen is geen ontheffing van nieuwbouweisen meer nodig van de gemeente; er geldt nu een landelijk geldend verbouwniveau. Dit scheelt tijd en bespaart kosten. De sloop van een bouwwerk mag voortaan van start na een sloopmelding. Een vergunning is niet meer nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om het slopen van een gebouw met grotere hoeveelheden afval.

Bij het opstellen van het nieuwe Bouwbesluit zijn vertegenwoordigers van de bouwsector en de ‘bouwconsumenten’ betrokken. Praktijktesten gaven inzicht in bruikbaarheid en toepasbaarheid van de nieuwe voorschriften.

De Helpdesk Bouwregelgeving en brandveilig gebruik van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat open voor vragen over van de nieuwe regels. Verder is er een Meldpunt Bouwbesluit 2012 waar gebruikers eventuele onduidelijkheden kunnen melden.

Minister Spies (BZK) stelt vandaag in Cobouw dat “een forse operatie werkelijkheid wordt”. De minister benadrukt dat bouwregelgeving nooit klaar is, “ook omdat steeds weer nieuwe technieken worden ontwikkeld. We moeten wel nadenken wat er hierna moet. Voor nu is de markt echt geholpen.”

Bron: Overheid.

Klik op download.pdf voor het volledige Bouwbesluit

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl