U bent hier:

Sloopmelding in plaats van sloopvergunning!Wilt u een woning, schuur of bedrijfsgebouw renoveren of slopen?

Gaat u verbouwen, een nieuwe keuken, badkamer of dakkapel plaatsen?

De kans is groot dat u asbest tegenkomt in een huis of bouwwerk gebouwd vóór 1994.
Gaat u in een bouwwerk aan de slag dan moet u weten of de materialen die u gaat demonteren, afbreken, verwijderen of slopen asbest bevatten. Met een asbestinventarisatie stelt u vast waar asbest zit en op welke manier u het moet verwijderen.
Is er asbest in het bouwwerk aanwezig dan moet u eerst het asbest laten verwijderen voordat u verder kunt gaan met de werkzaamheden.
Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften voor het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken.
Sloopmelding in plaats van sloopvergunning Sinds 1 april 2012 is de sloopvergunning vervangen door de sloopmelding. Hierdoor is slopen op grond van de Woningwet sloopmeldingplichtig of sloopmeldingvrij. Er is dus geen vergunning meer nodig voor het slopen of een verbouwing waarbij asbest vrijkomt. Het is wel mogelijk dat er volgens
andere wetgeving (zoals de Monumentenwet) een omgevingsvergunning nodig is. In dat geval is een samenloopregeling van toepassing.

Klik op download.pdf voor een faqsheet betreffende sloopvergunning vs sloopmelding.

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl