U bent hier:

Verscherpt toezicht op fysieke belasting in de bouw!Werken in de bouw is zwaar. Mensen belasten hun lichaam dagelijks.Bij een te hoge lichamelijke belasting kunnen uw werknemers lichamelijke klachten krijgen, waardoor zij hun werk niet meer goed of helemaal niet meer kunnen doen. Een gezonde werkhouding én het gebruik van hulpmiddelen maken
het werk lichter, veiliger en gezonder. Het verkleint de kans op klachten, zowel op korte als op lange termijn.

Wat is uw rol en verantwoordelijkheid als werkgever als het gaat om fysieke belasting bij uw werknemers?

Wat houdt fysieke belasting nou eigenlijk precies in?

Als werkgever dient u ervoor te zorgen dat uw werknemers hun werk veilig en gezond kunnen uitvoeren.
Fysieke belasting mag geen gevaar opleveren voor hun veiligheid en gezondheid. Of, als de gevaren niet kunnen worden voorkomen,moet u ervoor zorgen dat deze beperkt worden.

U bent verplicht in een Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) in kaart te brengen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s er in uw bedrijf zijn. In het bijbehorende Plan van Aanpak dient u vervolgens aan te geven welke maatregelen wanneer nodig zijn om de gevaren op te heffen of zoveel mogelijk te verminderen.

Uw verplichtingen als werkgever:

Voor wat betreft fysieke belasting van uw werknemers komt het erop neer dat u verplicht bent:
• Uw werknemers op de hoogte te stellen hoe ze lichamelijke klachten kunnen voorkomen.
• De juiste hulpmiddelen ter beschikking te stellen.
• Uw werknemers te informeren hoe ze met deze hulpmiddelen moeten werken.
• Toezicht te houden op juist gebruik van de hulpmiddelen.
• Sancties op te leggen als uw werknemers niet of niet op de juiste manier van de hulpmiddelen gebruikmaken.

Positie zzp’ers
Huurt u zzp’ers in? Dan moet u de zzp’er als een werknemer beschouwen en gelden bovenstaande regels dus ook.

Bron: Fysieke belasting in de bouw (Inspectie SZW)

Klik op download.pdf voor de volledige brochure.

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl