U bent hier:

Jaarplan 2013 "Inspectie SZW pakt ernstige misstanden en notoire overtreders aan!Het Jaarplan 2013 is het tweede jaarplan van de Inspectie SZW. Het is de uitwerking van het Meerjarenplan 2013-2014 in een overzicht van activiteiten voor 2013. Bij het tot stand komen hiervan hebben de inspectiebrede risicoanalyse en een uitgebreide omgevingsanalyse een grote rol gespeeld.
Risico’s die de Inspectie SZW in 2013 met voorrang gaat aanpakken hebben te maken met ernstige misstanden en met notoire overtreders. We richten ons vooral op de slechtpresteerders en de branches waar die het meest voorkomen.
Er is een grote kans op misstanden in omgevingen waar hevige concurrentie is en waar veel financieel voordeel is te halen door de regels te overtreden. Veelal blijken werknemers daar zelf niet in staat om te zorgen dat hun werk gezond, veilig en eerlijk is. Vaak gaat het om ongeschoold, vuil werk met risico’s voor de gezondheid.
Door slim opsporen kunnen we de malafide bedrijven steeds nauwkeuriger selecteren. Bij grove overtredingen, herhaling, of onwil om zich aan regels te houden, zal de Inspectie SZW optreden. Ook in 2013 houden we onverkort vast aan ons motto: ‘de Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen’. Waar deze doelen onder druk staan, daar komen wij in actie. Werknemers en werkgevers moeten ervan op aan kunnen dat de overheid bevordert dat de regels worden nageleefd. Daar ligt de meerwaarde van ons toezicht.
Met rond de 1.100 medewerkers staan we klaar om de activiteiten uit dit jaarplan in 2013 uit te voeren.

Aldus: Mr. J.A. van den Bos (Inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Klik op download.pdf voor het Jaarplan 2013 te downloaden.

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl