U bent hier:

Hoe transparant is Raad voor Accreditatie op het werkveld asbest?Jan Horyon weet samen met zijn advocaat Tim Segers (Banning Advocaten) voor de tweede keer de Raad voor Accreditatie een nederlaag toe te brengen.
De rechtbank in ’s-Hertogenbosch oordeelde op 29 oktober 2012 dat de Raad voor Accreditatie geen openheid van zaken geeft op het gebied van asbesttoezicht.
De Raad is niet onafhankelijk en ook niet onpartijdig bij toezicht op (asbest)laboratoria die asbestsaneringslocaties veilig verklaren. Dit leidt volgens asbestsaneerder Jan Horyon tot onveilige situaties na asbest verwijderen. De Nationale Ombudsman oordeelde al eerder dit jaar dat de Raad transparant moet opereren.

De Raad is een bestuursorgaan dat in opdracht van het Ministerie van SZW toezicht uitvoert op laboratoria. Naar uit research blijkt, maar tevens door de Nationale Ombudsman en de rechtbank in ’s-Hertogenbosch wordt dit gestaafd, blijkt de Raad voor Accreditatie niet in staat te zijn om zijn verantwoordelijkheden te nemen op het werkveld asbest. Jan Horyon vindt het onvoorstelbaar dat er maar in 60 van de meer dan 60.000 saneringen door de Raad controles plaatsvinden. Nog opmerkelijker is te noemen dat in 40 van de uitgevoerde controles, welke van te voren worden aangekondigd, er een afkeur plaats vindt. Wat tevens tegen alle denkbare veronderstellingen indruist is dat de toezichthouders, welke ingehuurd worden door de Raad, afkomstig zijn van bedrijven die ook zelf een laboratorium in huis hebben. Mede door de nalatige handelswijze van de Raad voor Accreditatie wordt er met de grootste regelmaat geconstateert dat er projecten onjuist worden en/of zijn vrijgegeven. Dit heeft als gevolg dat er een zéér groot risico voor de volksgezondheid ontstaat.
Dit blijkt ook uit het feit dat er met de grootste regelmaat constateringen in scholen e.d. gedaan worden waaruit blijkt dat saneringen in het verleden onjuist zijn uitgevoerd maar erger nog nooit vrijgegeven hadden mogen worden.

De gedraging van de Raad voor Accreditatie wegens de afhandeling van een klacht over de handelswijze van een laboratorium aan de Raad was de aanleiding voor asbestdeskundige Jan Horyon de reden om de onderste steen boven te krijgen.
Het laboratorium had een gesaneerde ruimte met beperkingen vrijgegeven welke, zoals blijkt uit een second-opinion van TNO, niet correct bleek! De door Horyon ingebrachte klacht werd door de Raad gegrond verklaard, maar vervolgens kwam hij in een ware kafkaiaanse toestand terecht. Het onderzoek onttrok zich in duisternis, althans was in nevelen gehuld. Volgens de Raad waren klagers zoals Horyon zogenaamde derden met wie zij niet wenste te communiceren over bevindingen over ‘klanten’. Zoals zo vele zullen denken "deze ‘klanten’ vallen toch onder de Raad waarbij derden, zoals Horyon, ook mogen toetsen of het toezicht door de Raad op een onafhankelijke en onpartijdige wijze plaats vindt?

De Nationale Ombudsman kwam eerder dit jaar tot de conclusie dat de Raad onvoldoende transparant is en onvoldoende relevante informatie had gegeven in de zaak. Tevens blijkt uit de de stukken dat de Raad het volledige dossier één op één heeft overhandigd aan het betreffende laboratrium alwaar de klacht over ingediend was.
Kortom: overtuigende uitspraken!

De gehele asbestketen staat constant in de schijnwerpers maar dit heeft volgens Jan Horyon nog niet geleid tot wezenlijke verbeteringen ondanks aanscherpen regels en repressiever toezicht. Een bedrijf dat wil voldoen aan de regels wordt, zo blijkt uit de uitspraak, genegeerd. Schijnbaar loont het dat je als "free-rider" om jezelf niet aan de regels te houden; de pakkans is laag omdat toezicht door verschil in wetten en regels verdeelt is over teveel organisaties, waaronder de Raad. De oplossing is relatief simpel. Een Asbestautoriteit voor de hele keten met voldoende middelen om door te pakken zodat de ondermijning kan stoppen.
Alle bedrijven die zich aan de wet houden kunnen dan verder met Nederland de komende jaren asbestvrij te maken. Voor nieuwe bedrijven die zich aan de wet willen houden zijn er dan ook weer voldoende kansen om mee te doen. Er is werk genoeg aan de winkel.

Klik op download.pdf voor het vonnis.

Kijk tevens op www.asbestenbouw.com


Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl