U bent hier:

SZW gaat asbest op alle fronten bestrijden!!Deze week start SZW een campagne tegen de Malafide Saneerders.
Inspectie SZW heeft ook een zelfinspectietool ontwikkeld om daarmee de mensen, die werken in de asbestverwijdersector, kunnen kijken of ze alle regels wel goed genoeg kennen maar ook goed toepassen.

Natuurlijk blijft de Inspectie SZW streng controleren; wanneer zij constateert dat asbest wordt verwijderd door nietgecertificeerde bedrijven, volgen er torenhoge boetes.

Er is nu toegankelijke informatie over geldende richtlijnen om de maatschappelijke en persoonlijke risico’s nog verder omlaag te brengen.

Aanscherping in handhaving:
- Fors hogere (3-4 x hoger) boetebedragen;
- Versterking recidive aanpak: 200% - 300%;
- Langere recidive termijen (5-10 jaar);
- Waarschuwing preventieve maatregelen (i.v.m recidive);
- Zelfs een 3 maanden stillegging van het totale bedrijf zal tot de mogelijkheden behoren.

Klik op download.pdf voor het volledige artikel.

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl