U bent hier:

Extreem veel banenverlies in bouw!De komende 6 jaar wordt er een daling van de werkgelegenheid in de bouw verwacht!

Zorgelijk is de ontwikkeling van de werkgelegenheid die nu al vier jaar onafgebroken daalt en ook de komende twee jaar verder zal teruglopen. Daarmee zal de werkgelegenheid in de totale bouwnijverheid zes jaar op rij dalen. In de bouwnijverheid zijn sinds het uitbreken van de crisis inmiddels 50.000 arbeidsjaren verloren gegaan en de komende twee jaar daalt de werkgelegenheid naar verwachting nog eens met 27.000 full-time banen.
De crisis is daarmee in alle hevigheid geland op de bouwarbeidsmarkt. In de uitvoerende bouw zijn de klappen het grootst, inmiddels is hier al 22% van de werkgelegenheid als gevolg van de crisis verdampt. De werkloosheidspercentages zijn hier opgelopen tot voor Nederland ongekende niveaus. De totale werkloosheid – en dan nog alleen berekend op basis van werkloosheidsuitkeringen - bedraagt 11%.Van de oudere werknemers (55-plus) in de uitvoerende bouw is zelfs al 17% aangewezen op een werkloosheidsuitkering.

Klik op download.pdf voor het volledige artikel.

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl