U bent hier:

Vanaf 1 april 2013 minder lasten en heldere regels bij aanbesteden.Wat verandert er?

Er komt een hernieuwde, toegankelijkere implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen om de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en naleving van het aanbestedingsrecht te bevorderen.

Er komen maatregelen die:
de toegang van mkb-bedrijven en zelfstandigen zonder personeel (zzp) tot overheidsopdrachten verbeteren;
de totstandkoming van optimale concurrentie bevorderen;
de lasten van het aanbesteden verminderen, door bijvoorbeeld: de nieuwe 'verplichte uniforme eigen verklaring'. Hierin verklaren bedrijven dat zij aan de eisen van de aanbestedende partij voldoen.
het digitaal bedrijfsdossier (bedrijfsregister). In deze databank wordt informatie opgenomen en bewaard die u bij digitaal inschrijven op een aanbesteding moet aanleveren. U hoeft die informatie niet meer fysiek in te leveren.

de aanbestedingspraktijk waar mogelijk uniformeren;
de klachtenafhandeling makkelijker maken. Er komt een Commissie van Aanbestedingsexperts die bemiddelt en niet-bindend advies geeft bij klachten over aanbestedingsprocedures.


Bovendien komt er ruimte voor maatwerk zodat aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven (bedrijven in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten) kunnen inspelen op de diversiteit in de aanbestedingswereld en het innovatievermogen van het bedrijfsleven optimaal kunnen benutten.

Voor wie?

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen of diensten

Wanneer?

De Aanbestedingswet 2012 gaat in per 1 april 2013. De Aanbestedingswet 2012 vervangt het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass). Het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012) vervangt het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005).

Klik op download.pdf om het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012) in pdf te downloaden.


Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl