U bent hier:

Gaat bouwsector door 'innovatie' weer groeien?Zit bouw sector op het laagste punt?

Ook dit jaar daalt de bouwproductie. Door de licht aantrekkende economie vanaf de 211e helft van 2013 is daarna wel een gematigd herstel te verwachten. Innovatieve bouwers kunnen ondanks de slechte marktomstandigheden door efficiëntere werkmethodes en vraaggericht te bouwen toch goed renderen. Het woonakkoord zorgt ervoor dat de nieuwbouw van woningen wederom op achterstand wordt gezet.

Ook in 2013 krimpt de bouwproductie
In de laatste drie maanden van 2012 kromp de bouwproductie maandelijks gemiddeld met bijna 1% ten opzichte van een maand eerder. Hierdoor kwam de krimp voor geheel 2012 uit op 8%. Voor 2013 zijnde vooruitzichten wederom somber.
De bouwsector blijft lijden onder de aanhoudende economische tegenwind. Door de overcapaciteit liggen de prijzen onder druk. De malaise op de woningmarkt zorgt ervoor dat de nieuwbouw van woningen daalt. Voor 2013 verwacht ING een productie van 47.000 opgeleverde nieuwbouwwoningen. Overheden houden daarbij de hand op de knip met als gevolg dat ook in 2013 de investeringen in infrastructuur dalen. De recent aangekondigde extra €500 miljoen voor infrastructuur van de regering biedt daarvoor onvoldoende tegenwicht.

Klik op download.pdf voor het volledige artikel.

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl