U bent hier:

Nieuwe grenswaarden asbest uitgesteld tot 1 januari 2014!Hierbij de antwoorden van Lodewijk Asscher op de Kamervragen van de leden Ulenbelt en Van Gerven (beiden SP) over het bericht “met vaststellen van nieuwe blootstellingsnormen voor asbest per 1 juli 2013 de bestaande voorzorgsmaatregelen onvoldoende bescherming bieden”.

Bij het uitwerken van de verlaging van de grenswaarden in werkmethoden, werkprocessen en normen (bijvoorbeeld op het gebied van meetmethoden) is er gebleken dat er diverse technische vragen zijn gerezen over de wijze waarop de verlaagde grenswaarde bereikt kan worden. Omdat er veel waarde gehecht wordt aan een zorgvuldige uitwerking is er besloten de invoering van de nieuwe grenswaarden uit te stellen tot 1 januari 2014.

De risico’s van het beroepsmatig blootgesteld worden aan asbest wordt regelmatig onderschat. Inspectie SZW treedt af en toe op tegen aannemers die hun medewerkers zelfs willens en wetens blootstellen aan asbest, dus zonder enige beschermingsmaatregelen. Maar ook wanneer er gebruik gemaakt wordt van beschermingsmiddelen of andere beheersmaatregelen vindt dit niet altijd verantwoord plaats.
Middels 'masker pas lektesten' wordt aangetoond dat in de meeste gevallen het masker niet goed aansluit op het gezicht van de gebruiker. Tevens dient het veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag van asbestverwijderaars gestimuleerd te worden.

Indien op dit moment bepaalde handelingen leiden tot een blootstelling boven de nieuwe grenswaarden, dan zal na het invoeren van deze nieuwe grenswaarden de blootstelling bij deze handelingen moeten worden verlaagd. Dit kan op verschillende manieren worden bereikt. Het inzetten van (zwaardere) ademhalingsbescherming is zeker niet het enige en niet het eerste middel wat moet worden ingezet. Het is mogelijk dat voor bepaalde specifieke activiteiten binnen een asbestsanering geen persoonlijke beschermingsmiddelen bestaan die voldoende beschermend zijn, uitgaande van de concentratie asbest in de lucht die door het verrichten van de activiteit op de huidige wijze te verwachten is. De oplossing is aanpassing van de werkwijze (gericht op emissiebeperking). Dit kan ook een impuls zijn voor innovatie in de asbestsanering.

Klik, voor de volledige beantwoording van de Kamervragen, op download.pdf

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl