U bent hier:

Raad voor Accreditaite (RvA) moet uiteindelijk zwichten voor HoryonDe Raad van Accreditatie moet definitief openheid van zaken geven omtrent asbesttoezicht.

In navolging van de Ombudsman en (tot twee maal toe) bij de rechtbank, is ook de hoogste bestuursrechter van oordeel dat de Raad van Accreditatie geen informatie mocht achterhouden voor Jan Horyon (HORYON b.v.). Hiermee komt een einde aan jarenlang juridisch getouwtrek en opeenstapeling van rechterlijke procedures, met een belangrijke overwinning als resultaat voor Horyon en zijn advocaat Tim Segers van Legal Experience Advocaten.

De Raad houdt toezicht op asbestlaboratoria. Dit toezicht onttrekt zich echter volledig aan het blikveld van de burger. Eventuele nalatigheid van de Raad (waardoor bijvoorbeeld regelmatig projecten onjuist worden vrijgegeven) heeft een zéér groot risico voor de volksgezondheid tot gevolg. Horyon verzocht de Raad op grond van de Wet openbaarheid van bestuur daarom om openheid van zaken over de personen die zij inschakelt voor het feitelijk toezicht op labs. Dit ter controle of de door de Raad ingeschakelde personen geen binding hebben met de betreffende asbestlaboratoria. Deze informatie wilde de Raad van Accreditatie koste wat kost niet geven, waardoor Horyon zich genoodzaakt zag zich te wenden tot de rechter.

Hoofdregel: openbaren

Met de Wet openbaarheid van bestuur in de hand kan eenieder verzoeken om openbaarmaking van documenten. De overheid is verplicht hieraan mee te werken, tenzij sprake is van een uitzondering. Hiervan is echter niet snel sprake. De Raad stelde zich op het standpunt dat openbaarmaking van namen achterwege moet blijven omdat (a) het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder zou moeten wegen en (b) dat de Raad door openbaarmaking onevenredig zou worden benadeeld.

Geen veiligheidsrisico’s voor toezichthouders

De hoogste bestuursrechter oordeelde dat de Raad niet heeft aangetoond dat eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder zou moeten wegen dan het belang van een transparante overheid. Dat openheid van zaken veiligheidsrisico’s met zich zou meebrengen kon de Raad niet aantonen. Verder volgde de rechter het standpunt van Horyon dat geen effectieve controle op de Raad mogelijk is zonder openbaarmaking van de namen.

Geen benadeling

Daarnaast stelde de Raad dat niemand meer voor haar wil werken als zij namen bekendmaakt. Hierdoor zou zij geen goed toezicht kunnen houden op de labs en zou zij hiervoor buitenlandse werknemers moeten aantrekken. Ook met dit betoog maakte de Raad van State korte metten. De rechter oordeelde dat de Raad haar stellingen niet met objectieve gegevens heeft kunnen hard maken.

Omdat met de uitspraak van de hoogste bestuursrechter alle juridische wegen zijn uitgeput, kan de Raad niets anders dan zwichten voor Horyon en de namen bekend te maken van personen die zij inschakelt voor het toezicht op asbestlabs. De uitspraak van de hoogste bestuursrechter betekent de vierde en laatste gevoelige klap voor de Raad en een mooie overwinning voor Horyon en andere voorstanders van openbaarheid in de asbestwereld.

Klik op onderstaande link voor de uitspraak:
www.raadvanstate.nl

Of u kunt op download.pdf klikken om de uitspraak in pdf te downloaden.

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl