U bent hier:

HORYON in veiligheidseditie van Bouwend Nederland.Asbestverwijdering is een heikel onderwerp dat de bouwplaats hard kan treffen: in kosten, in reputatieschade en in het vrijkomen van asbest, zelfs na oplevering. Asbestsaneringsbedrijven krijgen vaak de zwarte piet toegespeeld terwijl het ook de verantwoordelijkheid
van opdrachtgevers en andere ketenpartijen is. Goede voorbereiding kan problemen en kosten nadien sterk verminderen.

“Volgens het Arbobesluit en de Arbowet heeft de opdrachtgever de verplichting om deugdelijke relevante informatie aan de saneerder te verstrekken”, zegt Jan Horyon, directeur van het gelijknamige asbestsaneringsbedrijf.
Het asbest inventarisatierapport is daar een onderdeel van. “Sturen op basis van prijs en het risicovol aannemen is ‘killing’, zowel voor de opdrachtgever als opdrachtnemer.
Bij onprofessionele saneringen kan het zomaar gebeuren dat er na oplevering tóch nog asbest geconstateerd wordt en dat zodoende de gevolgkosten een veelvoud zullen bedragen.”

‘Naming and shaming’ is de geijkte methode van Inspectie SZW om malafide saneerders aan te pakken. Het opleggen van zware boetes zodra saneerders de fout ingaan is inmiddels dagelijkse praktijk. Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Zowel opdrachtgevers als uitvoerende partijen hebben weinig vertrouwen meer in elkaar. Ondertussen worden saneringen
sloopbedrijven langzamerhand moe van hun slechte imago dat bijna dagelijks in de media valt waar te nemen.
Bouwend Nederland neemt het daarom voor de bonafide asbestbedrijven op. “Deze bedrijven vallen meestal ook onder de bouw-cao en zijn een integraal onderdeel van de bouwketen”, zegt Bouwend Nederland bestuurder Teus de Wit.

Een goede sanering begint met het aantrekken van de juiste marktpartijen, die informatie krijgen op basis van feiten. Misschien moet je als opdrachtgever zelfs een saneringsplan
eisen, nog voordat dit tot gunning leidt. Weliswaar leidt dit niet altijd tot opdracht voor alle inschrijvende partijen maar zodra het project van start gaat, kan elke partij zich wel beter in andermans situatie verplaatsen en krijgt men ook beter inzicht in de kwaliteit van het saneringsproces en haar impact op de
omgeving. ‘Voorkomen is beter dan genezen’
gaat al helemaal voor asbest op. Bovendien vermindert een goede sanering de risico’s, problemen en kosten achteraf.

Kijk op de site van BNL voor de veiligheidseditie van BNL.
www.bouwendnederland.nl

Klik op download.pdf voor het artikel uit de veiligheidseditie.

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl