U bent hier:

Is eenmalige blootstelling aan asbest gevaarlijk?In 2014 waren er weer een aantal incidenten waarbij asbest vrij kwam. Meestal gaat het om branden. Meest ingrijpend was de brand in Roermond op dinsdagavond 16 december. Door de brand in de haven besluit de gemeente de volgende ochtend om een groot gedeelte van de binnenstad af te sluiten. Dat duurt enkele dagen en betekent daarom een enorme kostenpost voor de middenstand in deze periode vlak voor kerst. Door dit incident is er discussie over de noodzaak van deze ingrijpende
maatregelen. Van belang daarbij is inzicht in de risico’s en met name het risico van eenmalige blootstelling.

Op deze vraag gaan de longartsen Baas en Burgers in een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde uitgebreid in.
Paul Baas en Sjaak Burgers zijn als respectievelijk oud- en huidig voorzitter van de Mesotheliomenwerkgroep van de longartsenvereniging NVALT, nauw betrokken bij het onderwerp asbest en gezondheid.
Na een eventuele blootstelling aan asbest moet volgens hen eerst een reële inschatting worden gemaakt van de grootte van de asbestexpositie en daarmee van de kans op nadelige gezondheidseffecten.
Meestal kan dan gefundeerd tot geruststelling van de slachtoffers worden overgegaan.
Het artikel vermeldt verder dat er een duidelijke relatie is tussen de hoeveelheid asbest waaraan men is blootgesteld en de kans op het krijgen van longkanker, mesothelioom en larynxcarcinoom. Het risico van een eenmalige blootstelling hangt af van de duur van de expositie, de concentratie ingeademde vezels en het type asbestvezel. Zo zal voor wit asbest (chrysotiel) gelden dat de kans op mesothelioom relatief klein is terwijl in combinatie met roken het risico op longkanker toeneemt.

Voor blauw (crocidoliet) of bruin (tremoliet) asbest is de kans op mesothelioom vele malen groter en is er geen relatie met roken bekend. Ook dient te worden vastgesteld of de asbest hechtgebonden is.
De IAS Monitor op de IAS-website lijkt te bevestigen dat de kans dat slachtoffers door eenmalige blootstelling ziek worden, klein is of misschien wel nihil. (2) Bijna 90% van de mesothelioompatienten is man: een duidelijk teken dat de oorzaak van het ziek worden met werken met asbest samenhangt.
Aan de asbestrisicosectoren en beroepen is te zien dat de oorzaak in situaties lag waarin in het verleden met isolerende of hittebestendige asbesthoudende toepassingen werd gewerkt. Zoals in de scheepsbouw en metaal- en elektrotechnische industrie, of in beroepen als monteur, bankwerker of lasser.
De belangrijkste stap die een persoon zelf kan uitvoeren om nadelige gevolgen van incidentele asbestexpositie te minimaliseren is stoppen met roken, aldus dr. Baas en dr. Burgers. Op basis van de IAS Monitor en andere door het IAS verzamelde kennis zou voor wat betreft het asbestbeleid in ieder geval de hoogste prioriteit gegeven moeten worden aan bescherming van mensen die via hun werk die risico lopen intensief met asbest in aanraking te komen en sanering van locaties en materialen waarin met name asbest als brandwerend of isolatie-materiaal is toegepast.

Bron: Verslag over 2014 Instituut asbestslachtoffers

Klik op download.pdf voor het artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en het volledige verslag 2014 van IAS in 1 pdf document.

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl