U bent hier:

Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt vragen.Asbestdaken

De leden van de VVD-fractie vragen hoe de overheid eigenaren van asbestdaken gaat dwingen om hun dak te vervangen. Het kabinetsbeleid is er op gericht om per 2024 asbestdaken te verbieden. In de recente brief (Kamerstuk 25834 nr.104) is aangegeven een wetsvoorstel begin 2017 aan de Kamer te zullen zenden met daarin een expliciete wettelijke grondslag voor een verbod op asbestdaken. Het asbestdakenverbod kan op 1 juli 2017 worden vastgesteld.

Daarnaast faciliteert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vroegtijdige verwijdering door een subsidieregeling.
Deze regeling is op 4 januari van start gegaan en op dit moment zijn er meer dan 100 aanvragen binnen (dat zijn afgeronde saneringen).
Deze subsidieregeling heeft als doel de verwijdering van asbestdaken in de jaren 2016–2019 aan te jagen, zodat de doelstelling om alle asbestdaken in 2024 verwijderd te hebben kan worden gehaald. Voor de totale subsidieperiode is een bedrag van € 75 miljoen beschikbaar. Dit wordt in delen beschikbaar gesteld, waardoor per jaar een subsidieplafond geldt. Daarnaast bestaat nog steeds de door de provincies ingestelde subsidieregeling voor sanering (Asbest eraf, zonnepanelen erop).

Voor het volledige document klik op download.pdf


Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl