U bent hier:

Validatie eenduidigheid ontbreektAlle betrokken partijen binnen het werkveld asbest zijn nog nooit zo druk bezig geweest om de normen en wetgeving aan te passen als in het afgelopen jaar. De uiteindelijke doelstelling is om asbestsaneringen veiliger, efficiënter en voordeliger uit te kunnen voeren. Maar wat zijn de hobbels die nog genomen moeten worden en waar staan we nu?

Om een sanering uit te kunnen/mogen voeren dient men eerst inzichtelijk te maken waar het asbest zich bevindt en wat de risico's (kunnen) zijn bij het verwijderen van de betreffende asbesthoudende bron(nen). Indien het daadwerkelijke risico niet bekend is dan kan en mag men deze asbesthoudende bron(nen) niet verwijderen.

Doelstelling validatie
Jan Horyon, directeur Horyon Innovaties en Technieken B.V., gaat in de nieuwste editie van het vakblad Asbestmagazine uitgebreid in over het hoe en waarom van een validatie.
Horyon maakt in het artikel klip en klaar duidelijk dat men vooraf goed dient na te denken over de doelstelling van een 'validatie'. Ook het bepalen en vastleggen van (alle) overige te verwachten risico's zal een belangrijke factor zijn. Men dient met de juiste onafhankelijke partijen (die geen direct belang vertegenwoordigen in het proces) een juist 'validatieplan' uit te werken om uiteindelijk te (kunnen) komen tot het juiste eindresultaat. Om dit te bereiken zullen de de volgende onderdelen van essentieel belang zijn: ervaring van de uitvoerende saneerder, het op de juiste wijze vastleggen van de te verrichten (separate) handeling(en), de mogelijkheid deze in de praktijk (vaker) toe te kunnen passen en de communicatie naar de klant.
Alle schakels in de keten zullen met elkaar moeten samenwerken om de doelstelling(en) te halen. In de praktijk is dit niet altijd even makkelijk; het is merkbaar dat er door toezichthouders en handhavers validaties worden afgekeurd op 'best bestaande techniek' en 'stand der wetenschap'. Maar indien beide partijen (toezichthoudend en uitvoerende) van mening zijn dat zij beiden voldoen aan 'best bestaande techniek' en 'stand der wetenschap', wie bepaalt uiteindelijk dan wat er goed of fout is? Wie hier uiteindelijk het laatste stemrecht krijgt is niet helder te krijgen. Er is volgens mij maar één manier: 'een open en transparante samenwerking' alsmede het naar elkaar uitspreken wat er beter kan of moet.

'Best bestaande techniek'
Toezicht en handhaving schijnt er op gesteld te zijn dat de 'best bestaande techniek' wordt toegepast. Maar wie bepaalt wat de 'best bestaande techniek' of 'stand der wetenschap' is? Tot op heden wordt daar geen duidelijk antwoord op gegeven. Dit zorgt in de praktijk wel voor de nodige weerstand en problemen. Uitvoerende partijen zijn van mening dat zij de 'best bestaande techniek' hanteren en toezicht en handhaving denkt hier weer anders over. Om een deugdelijke validatie te kunnen verrichten dient hier wel, op korte termijn, duidelijkheid over te komen! Het is voor alle betrokkenen wel helder dat veiligheid en gezondheid van mens, dier en omgeving op een verantwoorde en onderbouwde wijze gewaarborgd dienen te worden. Tevens is het ook van belang om eenduidige wet- en regelgeving voor alle partijen te hebben. Calamiteiten als Wateringen en Roermond kosten zeer veel geld en dat geldt ook voor het verbod op asbesthoudende daken in 2024. Ook in deze situaties dienen onnodige kosten te worden vermeden, en het beperkte budget dient efficiënt te worden ingezet. Dit kan alleen als de regels helder zijn.

Klik op download.pdf voor het volledige artikel.

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl