U bent hier:

Horyon wederom de 1e: wijziging ‘Procescertificaat asbestverwijdering’Horyon weet zich, wederom als 1e van Nederland, te certificeren voor het ‘Procescertificaat asbestverwijdering’ conform Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling.

Dat Horyon zeer vooruitstrevend is binnen de asbestbranche hebben velen (waaronder ook opdrachtgevers) naar tevredenheid mogen ervaren.
Horyon wist zich ook in 1995, 2008, 2012 en 2017 (22 jaar lang), als 1e van Nederland, te laten certificeren voor de nieuwe strenge wet- en regelgeving.
Ondanks dat er op vrijdag 24 februari jl. de laatste aanpassingen in de Staatscourant gepubliceerd zijn wist Horyon, tijdens de audit die recent is uitgevoerd door TÜV Nederland, aan te tonen dat zij in alle door Horyon uit te voeren processen wederom voldoen aan de strenge en complexe eisen zoals deze gesteld zijn in de nieuwe wet- en regelgeving.

Horyon stelt: ‘daar waar andere partijen in de praktijk nog moeten gaan beginnen en wennen aan de strenge uitvoer loopt het bij Horyon al als een ‘geoliede machine’. Dit blijkt eveneens uit de afwijkingen historie, Horyon heeft momenteel geen enkele afwijking van geen enkele categorie, op haar naam geregistreerd staan. Dit is uniek binnen de complexe asbestbranche.

Wet- en regelgeving, persoonlijke inzichten, innovatieve ontwikkelingen, persoonlijke karakters alsmede de strategie van de directie van Horyon is continu aan verandering onderhevig. Door stringente sollicitatieprocedures weet Horyon zijn team zo samen te stellen dat het blijvend (binnen de milieutak welke inmiddels al bijna 30 jaar actief is) kan voldoen aan deze strenge regelgeving rondom asbest. Dit gaat uiteraard niet vanzelf.
De samenstelling van het ‘juiste team’ is een continu proces. De sterke kanten van een individu worden optimaal benut om de zwakke kanten van een ander individu naar een ander niveau te kunnen brengen. Hierbij speelt een juiste inbreng en kennisdeling van directie en het managementteam een essentiële rol.

Hierdoor is Horyon in staat om de wensen (problemen) van de klant vakkundig te beoordelen en hier de meest efficiënte werkwijze, welke voldoet aan wet- en regelgeving, op af te stemmen.

Sinds 1 januari 2017 kunnen ook opdrachtgevers beboet worden.
Indien zij (onder)aannemers inschakelen welke niet conform wet- en regelgeving de werkzaamheden verrichten kunnen zij op basis van Arbobouwprocesbepalingen beboet worden. Gezien Horyon vanaf 2006 een positieve historie van afwijkingen kan aantonen verkleint dit het risico voor de opdrachtgever om beboet te worden.


Klik op download.pdf om het nieuwe certificaat ‘Procescertificaat asbestverwijdering conform Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling’ te downloaden.


Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl